Çıxış

Speech by UN Resident Coordinator, Vladanka Andreeva at the Youth for Unity event dedicated to the International Youth Day

12 avqust 2022

(name) tərəfindən çıxış

Bu təşəbbüs vasitəsilə dəstəklədiyimiz məqsədlər

Bu təşəbbüsdə iştirak edən BMT qurumları

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UNIC
United Nations Information Centre