Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi
4

Keyfiyyətli təhsil

Hər kəs üçün inklüziv və keyfiyyətli təhsili təmin etmək və ömür boyu təhsili təşviq etmək

İcraçı tərəfdaşlar

Ministry of Labor and Social Protection of Population (MLSPP)
Ministry of Education of Azerbaijan Republic
Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan
Ministry of Healthcare of Azerbaijan Republic
State Committee of Republic of Azerbaijan for Refugees and IDPs
Government of Azerbaijan
Azerbaijan State VET Agency
State Committee for Family, Women and Children Affairs of Azerbaijan Republic
Azerbaijan Tourism & Management University
State Tourism Agency

Maliyyələşdirmə üzrə tərəfdaşlar

Core funds
Government of Azerbaijan (GoA)
UNICEF Global Thematic Funds
Non-core funds
USAID
EU
European Commission
SDC

Bizim SDG 4 üzrə fəaliyyətimiz bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqədardır: