Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi 4

Keyfiyyətli təhsil

Hər kəs üçün inklüziv və keyfiyyətli təhsili təmin etmək və ömür boyu təhsili təşviq etmək

4
Qurumlar
FAO
BMqT
BMTİP
UNFPA
BMTQAK
UNICEF
Investing Partners
Core funds
Government of Azerbaijan (GoA)
UNICEF Global Thematic Funds
USAID
Non-core funds
EU
European Commission
SDC
İcraçı tərəfdaşlar
Ministry of Labor and Social Protection of Population (MLSPP)
State Committee of Republic of Azerbaijan for Refugees and IDPs
Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan
Ministry of Education of Azerbaijan Republic
Government of Azerbaijan
Azerbaijan State VET Agency
State Committee for Family, Women and Children Affairs of Azerbaijan Republic
Azerbaijan Tourism & Management University
State Tourism Agency
Mental Health Centre of the Ministry of Health of the Azerbaijan

Bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi ilə əlaqəli əsas təşəbbüslərimizin yerləri