Hekayə

BMT-Azərbaycan: tərəfdaşlığın 30 illiyi

02 mart 2022

Müəllif

Bu təşəbbüsdə iştirak edən BMT qurumları

RCO
United Nations Resident Coordinator Office

Bu təşəbbüs vasitəsilə dəstəklədiyimiz məqsədlər