Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi
17

Məqsədlər üçün tərəfdaşlıq

Dayanıqlı inkişaf üçün qlobal əməkdaşlığı canlandırmaq.

İcraçı tərəfdaşlar

National Coordination Council for Sustainable Development of the Republic of Azerbaijan
Ministry of Economy of Azerbaijan Republic
The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan
Ministry of Labor and Social Protection of Population (MLSPP)
Azerbaijan Trade Unions Confederation
National Confederation of Entrepreneurs (Employers) Organizations of Azerbaijan Republic (AEC)
Tripartite Commission on Social and Economic Issues in the Republic of Azerbaijan
Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan
State Agency on Alternative and Renewable Energy of Azerbaijan
Ministry of Energy of Azerbaijan Republic

Maliyyələşdirmə üzrə tərəfdaşlar

Core funds
EU
Non-core funds
GEF

Bizim SDG 17 üzrə fəaliyyətimiz bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqədardır: