Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi 17

Məqsədlər üçün tərəfdaşlıq

Dayanıqlı inkişaf üçün qlobal əməkdaşlığı canlandırmaq.

17
Qurumlar
FAO
BƏT
BMTİP
UNECE
UNICEF

Bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi ilə əlaqəli əsas təşəbbüslərimizin yerləri