Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi
17

Məqsədlər üçün tərəfdaşlıq

Dayanıqlı inkişaf üçün qlobal əməkdaşlığı canlandırmaq.

Qurumlar

FAO
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı
BƏT
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı
BMTİP
BMT-nin İnkişaf Proqramı
UNECE
BMT‐nin Avropa üzrə İqtisadi Komissiyası
UNICEF
BMT-nin Uşaq Fondu

İcraçı tərəfdaşlar

National Coordination Council for Sustainable Development of the Republic of Azerbaijan
Ministry of Economy of Azerbaijan Republic
The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan
Ministry of Labor and Social Protection of Population (MLSPP)
Azerbaijan Trade Unions Confederation
National Confederation of Entrepreneurs (Employers) Organizations of Azerbaijan Republic (AEC)
Tripartite Commission on Social and Economic Issues in the Republic of Azerbaijan
Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan
State Agency on Alternative and Renewable Energy of Azerbaijan
Ministry of Energy of Azerbaijan Republic

Maliyyələşdirmə üzrə tərəfdaşlar

Core funds
EU
Non-core funds
GEF

Bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi ilə əlaqəli əsas təşəbbüslərimizin yerləri

Bizim SDG 17 üzrə fəaliyyətimiz bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqədardır: