Bizimlə əlaqə saxlayın

BMT-nin 50 illiyi küçəsi, 3
AZ 1001 Bakı, Azərbaycan
Tel.: (+99412) 4989-888
Fax: (+99412) 4922-491

Agentliklərimizlə əlaqə saxlayın

BƏT
Neftçilər prospekti 24
Dalğa Plaza,
Bakı AZ1095, Azərbaycan
Tel: (99412) 4971300
BMT İHAK
Mirzağa Əliyev küçəsi 210.
Vinter Park Plaza, 4-cü mərtəbə (404),
Bakı, AZ1014, Azərbaycan
Tel.: (+99412) 4970869