Author
Ayna Mollazadə
UNICEF
İctimaiyyətlə Əlaqələr və Tərəfdaşlıq Məsələləri üzrə proqram rəhbəri
Ayna Mollazade
Author
Elsevər Ağayev
BMTQAK
Xarici əlaqələr üzrə müşavir
Elsevar Aghayev
Author
Fənarə Bünyadzadə
ÜST
İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə mütəxəssis
Fanara Bunyadzada
Author
İlqar Xudiyev
BMqT
Kommunikasiyalar üzrə konsultant
Ilgar Xudiyev
Author
Kamran Əliyev
UNFPA
İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə mütəxəssis
Kamran Aliyev
Author
Əbdül Mustafazadə
FAO
Sosial media, əlaqələndirmə və media ilə münasibətlər üzrə mütəxəssis
Abdul Mustafazade