Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi 5

Gender bərabərliyi

Gender bərabərliyinə nail olmaq, bütün qız və qadınları səlahiyyətləndirmək

5
Qurumlar
UNFPA
Investing Partners
Core funds
Non-core funds
İcraçı tərəfdaşlar
Ministry of Labor and Social Protection of Population (MLSPP)
State Committee for Family, Women and Children Affairs of Azerbaijan Republic
Ministry of Youth and Sports of Azerbaijan Republic
Office of the Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of Azerbaijan
Ministry of Healthcare of Azerbaijan Republic
NGOs

Bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi ilə əlaqəli əsas təşəbbüslərimizin yerləri