Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi
5

Gender bərabərliyi

Gender bərabərliyinə nail olmaq, bütün qız və qadınları səlahiyyətləndirmək

İcraçı tərəfdaşlar

State Committee for Family, Women and Children Affairs of Azerbaijan Republic
National Coordination Council for Sustainable Development of the Republic of Azerbaijan
Ministry of Labor and Social Protection of Population (MLSPP)
Ministry of Youth and Sports of Azerbaijan Republic
Office of the Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of Azerbaijan
Ministry of Healthcare of Azerbaijan Republic
Non-Governmental Organizations (NGO) / Civil Society Organizations (CSO)

Maliyyələşdirmə üzrə tərəfdaşlar

Core funds
Non-core funds
EU

Bizim SDG 5 üzrə fəaliyyətimiz bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqədardır: