Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi 5

Gender bərabərliyi

Gender bərabərliyinə nail olmaq, bütün qız və qadınları səlahiyyətləndirmək

5
Qurumlar
UNFPA

Bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi ilə əlaqəli əsas təşəbbüslərimizin yerləri