Hekayə

Birinci şəxs: Azərbaycanda Qadınlara qarşı zorakılığın qarşısını almaq üçün stereotiplərlə mübarizə

01 yanvar 2022
Şəkilaltı imza: Gender Hub founder Maryam Majidova delivers a training course for young fathers in the Qakh district of Azerbaijan, April 2021.

Bu təşəbbüsdə iştirak edən BMT qurumları

UNIC
BMT-nin İnformasiya Mərkəzi

Bu təşəbbüs vasitəsilə dəstəklədiyimiz məqsədlər