Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi 8

Layiqli əmək və iqtisadi artım

İnklüziv və dayanıqlı iqtisadi artımı, hamı üçün məşğulluğu və layiqli əməyi təşviq etmək

8
Qurumlar
FAO
BƏT
BMqT
BMTQAK

Bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi ilə əlaqəli əsas təşəbbüslərimizin yerləri