Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi 8

Layiqli əmək və iqtisadi artım

İnklüziv və dayanıqlı iqtisadi artımı, hamı üçün məşğulluğu və layiqli əməyi təşviq etmək

8
Qurumlar
FAO
BƏT
BMqT
BMTQAK
Investing Partners
Core funds
Non-core funds
USAID
EU
İcraçı tərəfdaşlar
State Committee of Republic of Azerbaijan for Refugees and IDPs
Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan
Ministry of Labor and Social Protection of Population (MLSPP)
National Coordination Council for Sustainable Development of the Republic of Azerbaijan
Azerbaijan Trade Unions Confederation
National Confederation of Entrepreneurs (Employers) Organizations of Azerbaijan Republic (AEC)
The State Committee of the Republic of Azerbaijan for the Work with Religious Organizations (SCWRA)
Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan
State Migration Service of Azerbaijan Republic

Bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi ilə əlaqəli əsas təşəbbüslərimizin yerləri