Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi 8

Layiqli əmək və iqtisadi artım

İnklüziv və dayanıqlı iqtisadi artımı, hamı üçün məşğulluğu və layiqli əməyi təşviq etmək

8
Qurumlar
FAO
BƏT
BMqT
BMTQAK
Investing Partners
Core funds
Non-core funds
USAID
EU
İcraçı tərəfdaşlar
Ministry of Labor and Social Protection of Population (MLSPP)
National Coordination Council for Sustainable Development of the Republic of Azerbaijan
Azerbaijan Trade Unions Confederation
National Confederation of Entrepreneurs (Employers) Organizations of Azerbaijan Republic (AEC)
State Migration Service of Azerbaijan Republic
Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan
The State Committee of the Republic of Azerbaijan for the Work with Religious Organizations (SCWRA)
Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan
State Committee of Republic of Azerbaijan for Refugees and IDPs

Locations of our Initiatives Linked to this Sustainable Development Goal