Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi
8

Layiqli əmək və iqtisadi artım

İnklüziv və dayanıqlı iqtisadi artımı, hamı üçün məşğulluğu və layiqli əməyi təşviq etmək

Qurumlar

FAO
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı
BƏT
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı
BMqT
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı
BMTQAK
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı

İcraçı tərəfdaşlar

Ministry of Labor and Social Protection of Population (MLSPP)
National Coordination Council for Sustainable Development of the Republic of Azerbaijan
Azerbaijan Trade Unions Confederation
National Confederation of Entrepreneurs (Employers) Organizations of Azerbaijan Republic (AEC)
State Migration Service of Azerbaijan Republic
Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan
The State Committee of the Republic of Azerbaijan for the Work with Religious Organizations (SCWRA)
Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan
State Committee of Republic of Azerbaijan for Refugees and IDPs

Maliyyələşdirmə üzrə tərəfdaşlar

Core funds
Non-core funds
USAID
EU

Bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi ilə əlaqəli əsas təşəbbüslərimizin yerləri

Bizim SDG 8 üzrə fəaliyyətimiz bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqədardır: