Hekayə

Ənənəvi əkin üsullarının inkişafı Azərbaycan pomidorlarının məhsuldarılığını artırır

12 may 2023

Bu təşəbbüsdə iştirak edən BMT qurumları

FAO
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı

Bu təşəbbüs vasitəsilə dəstəklədiyimiz məqsədlər