Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi 11

Dayanıqlı şəhərlər və icmalar

Şəhər və yaşayış məntəqələrinin açıqlığını, təhlükəsizliyini, davamlılığını və ekoloji dayanıqlılığını təmin etmək

11
Qurumlar
BMTİP

Bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi ilə əlaqəli əsas təşəbbüslərimizin yerləri