Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi
11

Dayanıqlı şəhərlər və icmalar

Şəhər və yaşayış məntəqələrinin açıqlığını, təhlükəsizliyini, davamlılığını və ekoloji dayanıqlılığını təmin etmək

İcraçı tərəfdaşlar

Azerbaijan National Agency for Mine Action (ANAMA)

Maliyyələşdirmə üzrə tərəfdaşlar

Core funds
Government of Azerbaijan (GoA)

Bizim SDG 11 üzrə fəaliyyətimiz bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqədardır: