Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi
1

Yoxsulluğa son

Hər yerdə yoxsulluğun bütün formalarına son qoymaq.

Qurumlar

FAO
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı
BMqT
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı
BMTİP
BMT-nin İnkişaf Proqramı
BMTQAK
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı
UNICEF
BMT-nin Uşaq Fondu

İcraçı tərəfdaşlar

Non-Governmental Organizations (NGO) / Civil Society Organizations (CSO)
Ministry of Labor and Social Protection of Population (MLSPP)
Ministry of Education of Azerbaijan Republic
Icherisheher Administration
State Migration Service of Azerbaijan Republic
Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan
Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan
ASAN service
Ministry of Healthcare of Azerbaijan Republic
State Committee for Family, Women and Children Affairs of Azerbaijan Republic

Maliyyələşdirmə üzrə tərəfdaşlar

USAID
Core funds
Non-core funds
EU
Government of Azerbaijan (GoA)
UNICEF Global Thematic Funds

Bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi ilə əlaqəli əsas təşəbbüslərimizin yerləri

Bizim SDG 1 üzrə fəaliyyətimiz bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqədardır: