Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi 1

Yoxsulluğa son

Hər yerdə yoxsulluğun bütün formalarına son qoymaq.

1
Qurumlar
FAO
BMqT
BMTİP
BMTQAK
UNICEF
Investing Partners
USAID
Core funds
Non-core funds
EU
Government of Azerbaijan (GoA)
UNICEF Global Thematic Funds
İcraçı tərəfdaşlar
Non-Governmental Organizations (NGO) / Civil Society Organizations (CSO)
Ministry of Labor and Social Protection of Population (MLSPP)
Ministry of Education of Azerbaijan Republic
Icherisheher Administration
State Migration Service of Azerbaijan Republic
Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan
Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan
ASAN service
Ministry of Healthcare of Azerbaijan Republic
State Committee for Family, Women and Children Affairs of Azerbaijan Republic

Bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi ilə əlaqəli əsas təşəbbüslərimizin yerləri