Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi 1

Yoxsulluğa son

Hər yerdə yoxsulluğun bütün formalarına son qoymaq.

1
Qurumlar
FAO
BMqT
BMTİP
BMTQAK
UNICEF

Bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi ilə əlaqəli əsas təşəbbüslərimizin yerləri