Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi
3

Yaxşı səhiyyə və rifah

Yaşından asılı olmayaraq hər kəsin sağlam yaşamasını təmin etmək və rifah halını yaxşılaşdırmaq.

İcraçı tərəfdaşlar

Ministry of Healthcare of Azerbaijan Republic
Ministry of Youth and Sports of Azerbaijan Republic
Ministry of Education of Azerbaijan Republic
Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan
The Ministry of Internal Affairs of the Republic of Azerbaijan
Ministry of Emergency Situations of Azerbaijan Republic
Ministry of Labor and Social Protection of Population (MLSPP)
ASAN service
Non-Governmental Organizations (NGO) / Civil Society Organizations (CSO)
Special Olympic Committee of the Republic of Azerbaijan

Maliyyələşdirmə üzrə tərəfdaşlar

Core funds
Government of Azerbaijan (GoA)
EU
Government of the Netherlands
Non-core funds
USAID
UNICEF Global Thematic Funds
European Commission

Bizim SDG 3 üzrə fəaliyyətimiz bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqədardır: