Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi 3

Yaxşı səhiyyə və rifah

Yaşından asılı olmayaraq hər kəsin sağlam yaşamasını təmin etmək və rifah halını yaxşılaşdırmaq.

3
Qurumlar
UNFPA
BMTQAK
UNICEF
ÜST

Bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi ilə əlaqəli əsas təşəbbüslərimizin yerləri