Hekayə

"Humanitar yardım bizim üçün diqqət, mənəvi dəstək deməkdir"

30 sentyabr 2021

Müəllif

Bu təşəbbüsdə iştirak edən BMT qurumları

BMqT
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı

Bu təşəbbüs vasitəsilə dəstəklədiyimiz məqsədlər