Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi
13

İqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə

İqlim dəyişikliyi və onun təsirlərinə qarşı mübarizə aparmaq üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görmək

Qurumlar

FAO
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı
BMTİP
BMT-nin İnkişaf Proqramı
ÜST
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı

İcraçı tərəfdaşlar

Ministry of Ecology and Natural Resources of Azerbaijan Republic
Ministry of Healthcare of Azerbaijan Republic
Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan

Maliyyələşdirmə üzrə tərəfdaşlar

Core funds
GCF
Non-core funds
GEF
EU

Bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi ilə əlaqəli əsas təşəbbüslərimizin yerləri

Bizim SDG 13 üzrə fəaliyyətimiz bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqədardır: