Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi
13

İqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə

İqlim dəyişikliyi və onun təsirlərinə qarşı mübarizə aparmaq üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görmək

İcraçı tərəfdaşlar

Ministry of Ecology and Natural Resources of Azerbaijan Republic
Ministry of Healthcare of Azerbaijan Republic
Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan

Maliyyələşdirmə üzrə tərəfdaşlar

Core funds
GCF
Non-core funds
GEF
EU

Bizim SDG 13 üzrə fəaliyyətimiz bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqədardır: