Hekayə

İqliməsaslı ağıllı kənd təsərrüfatı Azərbaycanda pambıq məhsuldarlığını artırmaq vədini verir

28 mart 2023

Bu təşəbbüsdə iştirak edən BMT qurumları

IAEA
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi

Bu təşəbbüs vasitəsilə dəstəklədiyimiz məqsədlər