Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi 15

Torpaq ekosisteminin mühafizəsi

Meşələri dayanıqlı şəkildə idarə etmək, səhralaşmaya qarşı mübarizə aparmaq, torpaqların deqradasiyasına son qoyaraq onları bərpa etmək üçün tədbirlər görmək və bioloji müxtəlifliyin itirilməsinin qarşısını almaq

15
Qurumlar
FAO
BMTİP
UNECE
Investing Partners
Core funds
GCF
GEF
Non-core funds
Government of Azerbaijan (GoA)
İcraçı tərəfdaşlar
Ministry of Ecology and Natural Resources of Azerbaijan Republic
Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan
Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan
State Housing Development Agency of the Republic of Azerbaijan

Locations of our Initiatives Linked to this Sustainable Development Goal