Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi
15

Torpaq ekosisteminin mühafizəsi

Meşələri dayanıqlı şəkildə idarə etmək, səhralaşmaya qarşı mübarizə aparmaq, torpaqların deqradasiyasına son qoyaraq onları bərpa etmək üçün tədbirlər görmək və bioloji müxtəlifliyin itirilməsinin qarşısını almaq

İcraçı tərəfdaşlar

Ministry of Ecology and Natural Resources of Azerbaijan Republic
Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan
Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan
State Housing Development Agency of the Republic of Azerbaijan

Maliyyələşdirmə üzrə tərəfdaşlar

Core funds
GCF
GEF
Non-core funds
Government of Azerbaijan (GoA)

Bizim SDG 15 üzrə fəaliyyətimiz bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqədardır: