Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi
10

Bərabərsizliyin azaldılması

Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq

İcraçı tərəfdaşlar

State Committee of Republic of Azerbaijan for Refugees and IDPs
Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan
State Migration Service of Azerbaijan Republic
Parliament of the Republic of Azerbaijan

Maliyyələşdirmə üzrə tərəfdaşlar

Core funds
Non-core funds

Bizim SDG 10 üzrə fəaliyyətimiz bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqədardır: