Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi 10

Bərabərsizliyin azaldılması

Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq

10
Qurumlar
BMTQAK

Bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi ilə əlaqəli əsas təşəbbüslərimizin yerləri