Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi 10

Bərabərsizliyin azaldılması

Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq

10
Qurumlar
BMTQAK
İcraçı tərəfdaşlar
State Committee of Republic of Azerbaijan for Refugees and IDPs
Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan
State Migration Service of Azerbaijan Republic
Parliament of the Republic of Azerbaijan

Bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi ilə əlaqəli əsas təşəbbüslərimizin yerləri