Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi
6

Təmiz su və sanitariya

Hamı üçün suyun və kanalizasiya xidmətlərinin əlçatanlığını və dayanıqlı idarə olunmasını təmin etmək.

Qurumlar

UNECE
BMT‐nin Avropa üzrə İqtisadi Komissiyası

Maliyyələşdirmə üzrə tərəfdaşlar

Core funds
Non-core funds

Bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi ilə əlaqəli əsas təşəbbüslərimizin yerləri

Bizim SDG 6 üzrə fəaliyyətimiz bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqədardır: