Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi 6

Təmiz su və sanitariya

Hamı üçün suyun və kanalizasiya xidmətlərinin əlçatanlığını və dayanıqlı idarə olunmasını təmin etmək.

6
Qurumlar
UNECE
Investing Partners
Core funds
Non-core funds

Bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi ilə əlaqəli əsas təşəbbüslərimizin yerləri