Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi
6

Təmiz su və sanitariya

Hamı üçün suyun və kanalizasiya xidmətlərinin əlçatanlığını və dayanıqlı idarə olunmasını təmin etmək.

Maliyyələşdirmə üzrə tərəfdaşlar

Core funds
Non-core funds

Bizim SDG 6 üzrə fəaliyyətimiz bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqədardır: