Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi 16

Sülh, ədalət və səmərəli institutlar

Dayanıqlı inkişaf üçün sülhsevər və inklüziv cəmiyyətləri təşviq etmək, hamının ədalət mühakiməsinə çıxışını təmin etmək və qurumların bütün səviyyələrdə səmərəliliyini, hesabatlılığını və inklüzivliyini təmin etmək.

16
Qurumlar
BMT İHAK
BMTİP
BMTQAK
UNICEF

Bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi ilə əlaqəli əsas təşəbbüslərimizin yerləri