Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi
16

Sülh, ədalət və səmərəli institutlar

Dayanıqlı inkişaf üçün sülhsevər və inklüziv cəmiyyətləri təşviq etmək, hamının ədalət mühakiməsinə çıxışını təmin etmək və qurumların bütün səviyyələrdə səmərəliliyini, hesabatlılığını və inklüzivliyini təmin etmək.

İcraçı tərəfdaşlar

Ministry of Youth and Sports of Azerbaijan Republic
Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan
Office of the Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of Azerbaijan
Non-Governmental Organizations (NGO) / Civil Society Organizations (CSO)
Azerbaijani Bar Association
The Ministry of Internal Affairs of the Republic of Azerbaijan
Ministry of Justice of The Republic of Azerbaijan

Maliyyələşdirmə üzrə tərəfdaşlar

EU
Core funds
Government of Azerbaijan (GoA)
Non-core funds
UNICEF Global Thematic Funds

Bizim SDG 16 üzrə fəaliyyətimiz bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqədardır: