Nəşr

BMT-nin Bütün əməkçi miqrantların və onların ailə üzvlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə Komitəsinin Azərbaycanın təqdim etdiyi üçüncü dövri hesabat üzrə Yekun Müşahidələri

27 iyun 2023

Nəşr etdi

BMT İHAK
File type: PDF
Yükləmələr: 68

Bu təşəbbüs vasitəsilə dəstəklədiyimiz məqsədlər