Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi
14

Dəniz ekosisteminin mühafizəsi

Dayanıqlı inkişaf naminə okeanları, dənizləri və dəniz ehtiyatlarını qorumaq və onlardan səmərəli istifadə etmək

İcraçı tərəfdaşlar

Ministry of Ecology and Natural Resources of Azerbaijan Republic

Maliyyələşdirmə üzrə tərəfdaşlar

Core funds
Government of Azerbaijan (GoA)
GEF
Non-core funds

Bizim SDG 14 üzrə fəaliyyətimiz bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqədardır: