Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi 14

Dəniz ekosisteminin mühafizəsi

Dayanıqlı inkişaf naminə okeanları, dənizləri və dəniz ehtiyatlarını qorumaq və onlardan səmərəli istifadə etmək

14
Qurumlar
FAO
BMTİP
Investing Partners
Core funds
Government of Azerbaijan (GoA)
GEF
Non-core funds
İcraçı tərəfdaşlar
Ministry of Ecology and Natural Resources of Azerbaijan Republic

Locations of our Initiatives Linked to this Sustainable Development Goal