Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi
14

Dəniz ekosisteminin mühafizəsi

Dayanıqlı inkişaf naminə okeanları, dənizləri və dəniz ehtiyatlarını qorumaq və onlardan səmərəli istifadə etmək

Qurumlar

FAO
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı
BMTİP
BMT-nin İnkişaf Proqramı

İcraçı tərəfdaşlar

Ministry of Ecology and Natural Resources of Azerbaijan Republic

Maliyyələşdirmə üzrə tərəfdaşlar

Core funds
Government of Azerbaijan (GoA)
GEF
Non-core funds

Bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi ilə əlaqəli əsas təşəbbüslərimizin yerləri

Bizim SDG 14 üzrə fəaliyyətimiz bu Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə əlaqədardır: