Çıxış

THE SECRETARY-GENERAL’S MESSAGE ON THE INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES

03 dekabr 2023

Bu təşəbbüs vasitəsilə dəstəklədiyimiz məqsədlər

Bu təşəbbüsdə iştirak edən BMT qurumları

UNDGC
United Nations Department of Global Communications