Çıxış

BMT-nin Rezident Əlaqələndiricisi, Vladanka Andreevanın gənc qadin peşəkarlar üçün vasitəçilik təlimində açılış nitqi

29 noyabr 2022

(name) tərəfindən çıxış

Bu təşəbbüs vasitəsilə dəstəklədiyimiz məqsədlər

Bu təşəbbüsdə iştirak edən BMT qurumları

RCO
United Nations Resident Coordinator Office