Çıxış

BMT-nin Rezident Əlaqələndiricisinin “Azərbaycanda Subregional İnnovasiya Siyasəti İcmalı 2020” nəşrinin təqdimatı mərasimində nitqi

11 fevral 2021

Bu təşəbbüs vasitəsilə dəstəklədiyimiz məqsədlər

Bu təşəbbüsdə iştirak edən BMT qurumları

RCO
United Nations Resident Coordinator Office

Bu təşəbbüsə cəlb olunmuş digər qurumlar

AAK
Agulhas Applied Knowledge