Hekayə

Baku's Trust Walk: UN Day Celebration Focused on Diversity, Inclusion, and Trust

28 oktyabr 2023

Bu təşəbbüsdə iştirak edən BMT qurumları

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UNIC
United Nations Information Centre

Bu təşəbbüs vasitəsilə dəstəklədiyimiz məqsədlər