Hekayə

Çətinliklərə baxmayaraq kənd təsərrüfatı işləri davam etməlidir

16 sentyabr 2020

Bu təşəbbüsdə iştirak edən BMT qurumları

FAO
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı

Bu təşəbbüs vasitəsilə dəstəklədiyimiz məqsədlər