Çıxış

Vladanka Andreevanın “Baku Decides” Gənclərin I İqlim Danışıqları”nın açılış mərasimində açılış nitqi

29 yanvar 2024

(name) tərəfindən çıxış

Bu təşəbbüs vasitəsilə dəstəklədiyimiz məqsədlər

Bu təşəbbüsdə iştirak edən BMT qurumları

RCO
United Nations Resident Coordinator Office