Nəşr

Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt 9-cu maddə: azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq İnsan Hüquqları üzrə Komitənin 35 saylı ümumi şərhi

07 aprel 2023

Nəşr etdi

BMT İHAK
File type: PDF
Yükləmələr: 64

Bu təşəbbüs vasitəsilə dəstəklədiyimiz məqsədlər