Publication

Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt 9-cu maddə: azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq İnsan Hüquqları üzrə Komitənin 35 saylı ümumi şərhi

07 April 2023

Published by

OHCHR
File type: PDF
Downloads: 43

Goals we are supporting through this initiative