Hekayə

Kiçik təsərrüfatlar üçün saman hazırlanması

01 sentyabr 2020

Bu təşəbbüsdə iştirak edən BMT qurumları

FAO
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı

Bu təşəbbüs vasitəsilə dəstəklədiyimiz məqsədlər