Hekayə

Azərbaycanda BMT75 təşəbbüsünə rəsmi start verilir

28 fevral 2020
Şəkilaltı imza: UN Resident Coordinator, Ghulam Isaczai, speaks during the UN75 launch event
Foto: © UN Azerbaijan

Bu təşəbbüsdə iştirak edən BMT qurumları

FAO
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı
BƏT
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı
BMqT
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı
BMT İHAK
BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı
UN DPA
BMT‐nin Siyasi İşlər Departamenti
BMTİP
BMT-nin İnkişaf Proqramı
UNFPA
BMT-nin Əhali Fondu
BMTQAK
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı
UNICEF
BMT-nin Uşaq Fondu
UNV
BMT Könüllüləri
ÜST
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı

Bu təşəbbüs vasitəsilə dəstəklədiyimiz məqsədlər