Hekayə

"Bu yardım çox vaxtında yetdi və faydalı oldu"

24 yanvar 2022

Müəllif

Bu təşəbbüsdə iştirak edən BMT qurumları

BMqT
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı

Bu təşəbbüs vasitəsilə dəstəklədiyimiz məqsədlər