Hekayə

Uğurlu milli inkişaf strategiyası dayanaqlılıq prinsiplərinə əsaslanmalıdır

20 aprel 2021

Bu təşəbbüsdə iştirak edən BMT qurumları

RCO
United Nations Resident Coordinator Office

Bu təşəbbüs vasitəsilə dəstəklədiyimiz məqsədlər