Foto

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi Ağdam rayonunun Əhmədağalı kəndində yerləşən Qozlu kəhrizində üfiqi və şaquli qazma qurğularından istifadə edərək bərpa işlərini davam etdirir.

30 aprel 2021