Alimlər son onilliklər ərzində əldə olunmuş inkişafı davam etdirmək üçün təcili və məqsədyönlü tədbirlər görməyə çağırır

  • 2030-cu ilə kimi 8,5 milyarda çatması gözlənilən dünya əhalisi üçün yaxşı rifaha nail olmaq və yoxsulluğu aradan qaldırmaq hələ də mümkündür. Lakin bu, insanlar və təbiət arasındakı münasibətlərdə əsaslı və təcili dəyişikliklərin baş verdiyi, eləcə də ölkələr daxilində və ölkələr arasında sosial və gender bərabərsizliyində əhəmiyyətli azalmanın qeydə alındığı halda mümkündür. Bu qənaətə müstəqil alimlər qrupu BMT üçün hazırladığı yeni hesabatda gəlib. Hesabat, 2019-cu il Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri Sammitində təqdim olunacaq.

Bütün ölkələrin xahişi əsasında 2030-cu il Dayanıqlı İnkişaf Gündəliyinin icrasını qiymətləndirmək məqsədilə hazırlanan Hesabat, dörd il əvvəl qəbul olunmuş Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin (DİM) icrasına dair hazırlanmış ilk belə sənəddir. “Gələcək indidir: Dayanıqlı inkişafa nail olmaq üçün elmi yanaşma” adlı hesabatın gəldiyi nəticəyə görə, hazırkı inkişaf modeli dayanıqlı deyil. Alimlərin fikrincə, son iyirmi ildə əldə olunmuş tərəqqi getdikcə artan sosial bərabərsizliklər və ətraf mühitdə geri dönüşü olmayan mənfi dəyişikliklərə görə təhlükə altındadır. Daha nikbin gələcəyin əldə olunmasını hələ də mümkün sayan elm adamları hesab edir ki, buna yalnız inkişaf sahəsindəki siyasətləri, stimullaşdırmanı və fəaliyyətləri köklü şəkildə dəyişməklə nail olmaq mümkündür. 

Hesabat müəllifləri iddia edir ki, hər bir dayanıqlı inkişaf məqsədi ilə cəmiyyəti formalaşdıran konkret sistemlər arasında əlaqələri anlamaq kompromis həlləri tapmaq uçun müvafiq siyasətlərin hazırlanması baxımından önəmlidir. 

“Gələcək indidir: Dayanıqlı inkişafa nail olmaq üçün elmi yanaşma” adlı hesabatla buradan tanış ola bilərsiniz: https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019 

Alimlərin siyahısı ilə tanış olmaq üçün:

https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019 

Media ilə əlaqə:

Əlavə məlumat o cümlədən, elm xadimləri ilə müsahibə müraciətləri üçün:

Dan Şepard, BMT-nin Qlobal Kommunikasiyalar Departamenti

T: +1 212 963-9495 | E: shepard@un.org

Stefani Rambler, BMT-nin İqtisadi və Sosial İşlər üzrə Departamenti 

T: +1 917 367-8188 | E: rambler@un.org

 

Media üçün əlaqə məlumatları
Bu təşəbbüsdə iştirak edən BMT qurumları
BMT
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı