BMT-nin rezident əlaqələndiricisi Qulam İshaqzainin Azərbaycanda və Şimali və Mərkəzi Asiyada qeyri-tarif tədbirləri üzrə subregional seminardakı çıxışı

Mən şadam ki, Azərbaycan regionda ticarət prosedurlarının sadələşdirilməsi üzrə ən yeni beynəlxalq Sazişi ratifikasiya etmiş ilk ölkədir.

Xanımlar və cənablar,

Dəyərli qonaqlar,

Hər birinizi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Asiya və Sakit okean üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyası (ESCAP), Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Beynəlxalq Standartlar Təşkilatının təşkil etdiyi Azərbaycan, Şimali və Mərkəzi Asiya, eləcə də keçmiş Şərq Bloku ölkələrində qeyri-tarif tədbirləri ilə bağlı bu Subregional seminarda səmimi qəlbdən salamlayıram.

Son iyirmi ildə, Asiya-Sakit Okean regionunda çoxtərəfli və regional ticarət razılaşmaları, eləcə də birtərəfli səylər nəticəsində tətbiq olunan tariflər iki dəfə azalıb.

Eyni zamanda, sanitariya və fitosanitar tədbirlər və ticarətdə texniki maneələr də daxil olmaqla, qeyri-tarif tədbirlərinin (QTT) sayı əhəmiyyətli dərəcədə artıb.

Qeyri-tarif tədbirləri əksər hallarda qanuni və vacib dövlət siyasəti məqsədlərinə xidmət etsə də, onların ticari xərcləri adi gömrük tariflərindən yüksəkdir.

Ticarətdə sanitariya və fitosanitar tədbirlərin və texniki maneələrin iqtisadi dəyəri dünya ÜDM-nin 1.6%-i səviyyəsində qiymətləndirilir və bu, 1,4 trilyon ABŞ dollarına bərabərdir.

Beləliklə, QTT-lər ticarətin dayanıqlı inkişafa davamlı dəstəyini hədəfləyən tacirlər, eləcə də ticarət siyasətçiləri üçün əsas narahatlığa çevrilib.

QTT-lər siyasət alətləri olaraq əslində, yaxşı və ya pis deyil.

Onlar tez-tez insan, heyvan və bitki sağlamlığının qorunması və ya ətraf mühitin qorunması kimi vacib məqsədlərə xidmət edir və bu səbəbdən, 2030-cu il Dayanıqlı İnkişaf Gündəliyinə nail olmağa kömək edə bilərlər.

Sanitariya və fitosanitariya tədbirləri kimi texniki QTT-lər də, müəyyən şərtlər altında tələb və ticarəti artıra bilər.

Eyni zamanda, QTT-in əsas xüsusiyyəti, ümumi götürdükdə, istehsalçılara və tacirlərə xərclər yaratmaqdır. Bu da potensial olaraq beynəlxalq ticarəti məhdudlaşdırır.

Lakin bu maliyyələrin bir hissəsi Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə, məsələn, sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühit məsələlərinə müsbət təsir göstərir.

QTT-lərin üstünlüklərini qoruyaraq ticarət xərclərini həll etmək üçün ölkələr, bütün səviyyələrdə əməkdaşlığı daha da gücləndirməlidirlər.

Mən şadam ki, Azərbaycan regionda ticarət prosedurlarının sadələşdirilməsi üzrə ən yeni beynəlxalq Sazişi ratifikasiya etmiş ilk ölkədir.

Sonda, bu tədbirin Azərbaycanda təşkilinə görə ESCAP-a təşəkkürümü bildirmək istərdim. Mən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransının (BMTTİK), Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (ÜTT), Beynəlxalq Ticarət Mərkəzi (BTM), Serbiya Standartlaşdırma İnstitutu, BestSolutions (Azərbaycanda yerləşən) mütəxəssislərinə, həmçinin Malayziya Milli Universitetinin (Azərbaycanda milli QTT üzrə məlumatların toplanmasında iştirak etmiş) nümayəndəsinə bu tədbirdə iştirak etmək üçün zaman ayırdıqlarına görə təşəkkür edirəm.

Ümid edirəm ki, bu seminar siyasətçilərə dayanıqlı inkişafın həyata keçirilməsini dəstəkləyən ticarət və investisiya siyasətləri üçün hazırda gedən araşdırmaya köməklik göstərəcək, həmçinin üzv dövlətlərdə donor cəmiyyətini daha çox potensialın yaradılmasına və texniki yardım göstərilməsinə təşviq edəcək.

Təşəkkürlər!

(name) tərəfindən çıxış
Author
Qulam M. İshaqzai
BMT-nin rezident əlaqələndiricisi
RCO
Ghulam M. Isaczai
Bu təşəbbüsdə iştirak edən BMT qurumları
FAO
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı
BƏT
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı
BMqT
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı
BMT İHAK
BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı
BMT
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
BMTİP
BMT-nin İnkişaf Proqramı
UNFPA
BMT-nin Əhali Fondu
BMTQAK
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı
UNICEF
BMT-nin Uşaq Fondu
ÜST
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı