BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi, Qulam İshaqzainin Xarici Ticarət İştirakçılarının ikinci forumunda çıxışı

Gördüyümüz kimi, DİM-lərə nail olmaq üçün gömrük fəaliyyəti həqiqətən də çox mühüm rol oynayır.

Hörmətli Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Sədri, cənab Səfər Mehdiyev!

Dəyərli qonaqlar,

Xanımlar və cənablar.

Bu gün, gömrük sahəsində aparılan islahatların ilkin nəticələrini müzakirə etmək üçün keçirilən Xarici Ticarət İştirakçılarının İkinci Forumunda BMT adından çıxış etməkdən məmnunam.

BMT-nin Azərbaycandakı sistemi Dövlət Gömrük Komitəsi ilə onun yarandığı gündən çox gözəl əməkdaşlıq edir və mən, fürsətdən istifadə edərək, cənab Mehdiyevə bu səmərəli tərəfdaşlığa görə təşəkkür edirəm.

2015-ci ildə Dayanıqlı İnkişafa dair 2030-cu il Gündəliyi qəbul edildikdən sonra, Dünya Gömrük Təşkilatı və onun üzvləri 17 dayanıqlı inkişaf məqsədinə (DİM) nail olmaq işində gömrük orqanlarının rolunu və töhfəsini nəzərdən keçiriblər.

Gömrük sahəsində fəaliyyətlərin DİM-lərə necə töhfə verə biləcəyinə dair bir neçə misal gətirmək istəyirəm.

  1. Gömrük orqanlarında həyata keçirilən gəlirlərin toplanması və ticarətə yardım funksiyaları yoxsulluğun azaldılması səyləri də daxil olmaqla, milli inkişaf planını maliyyələşdirən büdcəyə töhfə verir.
  2. Gömrük orqanları sərhəd məntəqələrində digər qurumlarla birgə işləməklə, ölkəyə gələn malların sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühitin qorunması ilə bağlı standart və qaydalara cavab verməsini təmin etmək üçün önəmli rol oynayır.
  3. Gömrük ticarəti asanlaşdırır. Bu da öz növbəsində məhdud imkanlara malik icmaların, o cümlədən qadın sahibkarlar və kiçik ticarətlə məşğul olanların yeni bazarlara çıxışını, eləcə də sərhəd bölgələrində şəraitin yaxşılaşdırır və təhlükəsizliyi təmin edir.
  4. Eyni zamanda, sərhədyanı ticarəti asanlaşdıran müasir gömrük idarəçiliyi, qaçaqmalçılıq və fırıldaqçılıqla uğurla mübarizə aparır və bununla da yerli icmalarda haqsız rəqabəti azaldır, cəmiyyəti və vətəndaşları zərərlərdən qoruyur və iqtisadi dayanıqlığı təmin etmək üçün gəlirləri səmərəli şəkildə toplayır.
  5. Ekoloji normaların pozulması və vəhşi təbiətin bütün növlərinin qanunsuz dövriyyəsi də daxil olmaqla, ekoloji cinayətlərin bütün formalarının monitorinqi, aşkarlanması və qarşısının alınması sayəsində gömrük orqanları ətraf mühitin çirklənməsi ilə əlaqəli cinayətləri əhəmiyyətli dərəcədə azalda və ətraf mühiti qoruya bilər.
  6. Gömrük, beynəlxalq ticarət sazişləri və alətlərinin tətbiqi ilə qaydalara əsaslanan çoxtərəfli ticarət sisteminə öz töhfəsini verir və iqtisadi artımı təmin etmək üçün həm dövlət, həm də özəl sektorda çoxsaylı tərəfdaşlarla müntəzəm əməkdaşlıq edir.

Gördüyümüz kimi, DİM-lərə nail olmaq üçün gömrük fəaliyyəti həqiqətən də çox mühüm rol oynayır.

Öncə qeyd etdiyim kimi, BMT sistemi sərhədlərin idarə olunması və gömrük işi sahəsində Azərbaycan hökumətinə texniki dəstək göstərib.

BMT-nin İnkişaf Proqramı Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq edərək, Azərbaycan və Gürcüstan Hökumətləri ilə gömrük qanunvericiliyinin müasirləşdirilməsi və Dövlət Gömrük Komitəsində informasiya texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirib.

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı passportların daha səmərəli şəkildə araşdırılması üzrə rəsmi şəxslərin bilik və bacarıqlarını artırıb.

Bundan başqa, Ümumdünya Gömrük Təşkilatının materialları əsasında gömrük nəzarətində səyyahların seçilməsi metodları üzrə rəhbər prinsiplər işlənib hazırlanıb.

BMT-nin agentlikləri Azərbaycan Hökuməti ilə 2021-2025-ci illəri əhatə edəcək növbəti əməkdaşlıq çərçivəsini hazırlayır. Biz bu tərəfdaşlığın genişlənməsini səbirsizliklə gözləyirik və istəyirik ki, DİM-lərin Azərbaycanda icrasında gömrük orqanları mühüm iştirakçı olsun.

Forumun uğurlu olmasını arzu edirəm!

Təşəkkür edirəm!

(name) tərəfindən çıxış
Author
Qulam M. İshaqzai
BMT-nin rezident əlaqələndiricisi
RCO
Ghulam M. Isaczai
Bu təşəbbüsdə iştirak edən BMT qurumları
FAO
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı
BƏT
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı
BMqT
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı
BMT İHAK
BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı
BMT
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
BMTİP
BMT-nin İnkişaf Proqramı
UNFPA
BMT-nin Əhali Fondu
BMTQAK
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı
UNICEF
BMT-nin Uşaq Fondu
ÜST
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı