BMT-nin Rezident Əlaqələndiricisinin “Azərbaycanda Subregional İnnovasiya Siyasəti İcmalı 2020” nəşrinin təqdimatı mərasimində nitqi

BMT - Azərbaycan Birgə Əməkdaşlıq Çərçivəsi resurslardan asılı iqtisadiyyatdan yeniliklərə əsaslanan iqtisadiyyata keçməklə insan yönümlü yanaşmanı dəstəkləyir.

Zati-aliləri cənab Elmir Vəlizadə, nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar nazirinin müavini

Xanım Olqa Alqayerova, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa üzrə İqtisadi Komissiyasının (UNECE) İcraçı Katibi

Zati-aliləri cənab Kristian Kamill, İsveçin Azərbaycandakı səfiri

Hörmətli iştirakçılar,

Bu gün “Subregional İnnovasiya Siyasəti İcmalı” (İSİ) nəşrinin təqdimat mərasimində iştirak etmək mənim üçün çox xoşdur.

Bu dəyərli nəşrin əsas fikir və tövsiyələrini bölüşmək üçün tədbiri təşkil etdiyinə görə BMT-nin  İqtisadi Komissiyasına təşəkkür edirəm.

Nəşrin təqdimatı bu yaxınlarda “Azərbaycan 2030: Gələcəyə Baxış” inkişaf konsepsiyasını açıqlayan və COVID-19 təsirlərinin aradan qaldırılması, eləcə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən zərər çəkən ərazilərin bərpası məqsədilə iddialı sosial-iqtisadi planlara start verən Azərbaycan üçün mühüm bir vaxta təsadüf edir.

Son bir ildə baş verən fövqəladə hadisələr cəmiyyətin ən həssas qruplarını qorumaqla bərabər, ölkənin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə (DİM) vaxtında nail olmasını təmin etmək üçün yeni sosial-iqtisadi modelə ehtiyacın olduğunu göstərdi.

Bundan əlavə, BMT-nin ölkə üzrə idarə heyəti inklüziv inkişaf, ictimai və sosial xidmətlərin göstərilməsi, həmçinin ətraf mühitin qorunması sahələrində dəyişiklik yönümlü həll yollarına böyük əhəmiyyət verən növbəti beş illik Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlıq Çərçivəsinə başlamaq ərəfəsindədir.

BMT ilə Azərbaycan hökuməti arasında Birgə Əməkdaşlıq Çərçivəsi resurslara əsaslanan iqtisadiyyatdan yeniliklərin prioritet olduğu iqtisadiyyata dayanıqlı keçid vasitəsi ilə insanlara fokuslanan yanaşmanı dəstəkləyir.

Bu məqsədi əsas götürərək, rəqəmsal iqtisadiyyata keçid, iqlim dəyişikliyinə qarşı texnologiyaların təşviqi, habelə DİM-lər üzrə statistika və dövlət siyasətlərinin hazırlanması üçün qabaqcıl təcrübələrin tətbiqinə dair bir neçə hədəf müəyyən etmişik.

Azərbaycan hökuməti tərəfindən dəyişiklik yönümlü gündəliyi qəbul etmək istiqamətində ciddi öhdəliyin olduğunu məmnuniyyətlə qeyd edirik.

Dövlət və sosial xidmətlərin rəqəmsal vasitələrlə göstərilməsi üçün əsas infrastrukturun yaradılması baxımından artıq kifayət qədər iş görülüb.

Bilik iqtisadiyyatı, eyni zamanda, DİM-lərə nail olmaq və Azərbaycanın qlobal rəqabət qabiliyyəti reytinqində daha yaxşı mövqe tutması üçün ölkənin coğrafi mövqeyi, təhsilli əmək qüvvəsi və maliyyə resursları kimi bir çox güclü tərəflərini inkişaf etdirmək yolu kimi də qəbul olunur.

Bununla yanaşı, COVID-19-un neft qiymətlərinə təsiri, münaqişədən zərər çəkmiş bölgələrdə geniş yenidənqurma ehtiyacları və həssas ətraf mühit sistemləri kimi həll olunmalı yeniliklərlə bağlı ortaya çıxan çağırışlar da mövcuddur.

Daha uzunmüddətli planlaşdırma hesabına qısamüddətli prioritetlərə həddindən artıq diqqət yönəltmək kimi risklər də daxil olmaqla, hazırki hesabatda sözügedən çağırışlar da öz əksini tapıb.

“Azərbaycan 2030: Gələcəyə Baxış” inkişaf konsepsiyasında rəqabətqabiliyyətli insan kapitalı və müasir yeniliklər üçün daha geniş imkanların yaradılması əsas prioritetlər kimi müəyyən edilib.

Bu müsbət haldır və yeniliklərlə bağlı mövcud problemləri həll etmək üçün BMT ilə mövcud olan tərəfdaşlığı genişləndirmək imkanı verir.

Buna nail olmağın bir yolu iqtisadiyyatın karbohidrogen resurslardan asılılığını azaltmaq cəhdlərində ölkəyə dəstək göstərməkdir.

Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlığını gücləndirmək və yeniliklər üçün stimul yaratmaq məqsədi ilə investisiya mühiti və tənzimləmə çərçivəsindəki dəyişiklikləri də dəstəkləyirik.

İnnovasiya Siyasəti İcmalında haqlı olaraq qeyd edildiyi kimi, özəl sektorun fəaliyyətinə dəstəyin artırılması, həmçinin tədqiqat və inkişafa qoyulan investisiyaların dəstəklənməsi yolu ilə yeniliklərin inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın innovasiya potensialından tam istifadə etməsinə və iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə imkan yaradacaq.

Bu kimi çağırışlar Şərqi Avropa və Cənubi Qafqazın mərkəzləşdirilmiş şəkildə planlaşdırılan iqtisadiyyatlardan bazar iqtisadiyyatına mürəkkəb keçid prosesini tamamlayan altı ölkənin iqtisadiyyatının ümumi xüsusiyyətləridir.

Birgə keçmişə malik bu ölkələrdə regional əməkdaşlıq və qarşılıqlı öyrənmə üçün böyük bir fürsətin olduğunu qeyd etməliyəm.

Bugünkü görüşümüz bu istiqamətdə irəliyə doğru bir addımdır və İSİ nəşri bu altı ölkədə innovasiya ekosistemlərini müqayisə edəcək və dəyərli fikirləri geniş tətbiq etməyə kömək göstərəcək.

Bir daha UNECE-yə bu hesabatın hazırlanmasında və təqdimatında göstərdiyi səylərə görə təşəkkür edir və hamınıza məhsuldar tədbir arzulayıram.

Çox sağ olun.  

(name) tərəfindən çıxış
Author
Qulam M. İshaqzai
BMT-nin rezident əlaqələndiricisi
RCO
Ghulam M. Isaczai
Bu təşəbbüsdə iştirak edən BMT qurumları
RCO
United Nations Resident Coordinator Office
Bu təşəbbüsə cəlb olunmuş digər qurumlar
AAK
Agulhas Applied Knowledge